Cegielska Kaszubski Szymielewicz - Adwokacka Spółka Partnerska

Credo

In law a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so.

Immanuel Kant

01.Idea

Zapewniamy rozsądne i praktyczne rozwiązania prawne, zarówno dla przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. W szczególności koncentrujemy się na stałej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego i instytucji publicznych. Prowadzimy wiele procesów sądowych a także pomagamy naszym Klientom w sprawach karnych. Bogate doświadczenie zawodowe związane z zabezpieczeniem transakcji, wykorzystujemy w prowadzonej przez Kancelarię windykacji należności.

Stworzony przez nasz zespół prawników gwarantuje Państwu profesjonalną i rzetelną pomoc prawną w wybranych jego dziedzinach, w zakresie specjalizacji poszczególnych partnerów.

Wybieramy najskuteczniejsze i najrozsądniejsze rozwiązania. Świadczymy pomoc w języku angielskim.

02.Partnerzy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed nibh sit amet dui hendrerit suscipit quis eu nunc. Phasellus at porta tortor. Cras sollicitudin nisl eget nunc tempor lobortis.

Marcin
Szymielewicz

 • Prawo cywilne, w szczególności prawo gospodarcze;
 • prawo karne;
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • obsługa prawna projektów i firm IT;
 • rozwiązywanie sporów,negocjacje i mediacje;

Krzysztof
Kaszubski

 • Prawo karne;
 • prawo bankowe i prawo ochrony środowiska;
 • prawo turystyczne, w szczególności dla branży hotelarskiej;
 • prawo sportowe i prawo medyczne;

02.Partnerzy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sed nibh sit amet dui hendrerit suscipit quis eu nunc. Phasellus at porta tortor. Cras sollicitudin nisl eget nunc tempor lobortis.

Agnieszka
Cegielska

 • Prawo cywilne, w szczególności dobra osobiste, prawo spadkowe;
 • prawo rodzinne, w szczególności sprawy rozwodowe;
 • szkolnictwo niepubliczne;
 • windykacja;

03.Specjalizacje

Zapewniamy rozsądne i praktyczne rozwiązania prawne, zarówno dla przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. W szczególności koncentrujemy się na stałej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego i instytucji publicznych.

 • Prawo rodzinne
 • Obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń
 • Prawo bankowe i Prawo ochrony środowiska
 • Prawo turystyczne
 • Prawo sportowe i Prawo medyczne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
 • Obsługa prawna projektów i firm IT
 • Rozwiązywanie sporów, negocjacje i mediacje
 • Prawo oświatowe

Prawo rodzinne w sposób oczywisty dotyka najszerszą część naszego społeczeństwa. Złożoność problemów majątkowych, małżeńskich, partnerskich, dotyczących władzy rodzicielskiej, podejmowania wspólnych decyzji w przedmiocie najistotniejszych spraw wspólnych małoletnich dzieci, regulacji kontaktów, alimentów – czynią naszym obowiązkiem kompleksowe doradztwo, rzeczowe i wnikliwe poprowadzenie sprawy, a także życzliwe oraz indywidualne podejście do potrzeb Klienta.

Obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń łączy się ze złożonym procesem działań formalno-prawnych, który w dużej mierze zdeterminowany jest statutowo zakreślonym celem działalności danej organizacji. Mimo społecznego wymiaru działalności tych jednostek, możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego otworzyła nowe perspektywy finansowania tych organizacji, również w części, w której decydują się one na prowadzenie działalności gospodarczej. Jesteśmy po to by czuwać nad prawidłowością działań i innych mechanizmów zachodzących w tych jednostkach, ale również po to by terminowo i należycie wypełniać szereg obowiązków rejestrowych oraz sprawozdawczych, które jak pokazuje praktyka częstokroć nastręczają trudności.

Prawo bankowe i Prawo ochrony środowiska. Kancelaria posiada ponad 10 - letnie doświadczenie w obsłudze sektora bankowego oraz instytucji ochrony środowiska. Doradzaliśmy w trakcie negocjacji, zawierania i realizacji wielu kontraktów bankowych i umów dotyczących dofinansowania projektów proekologicznych. Analizowane przez Kancelarię produkty finansowe i przyjmowane rodzaje zabezpieczeń transakcji, przełożyły się np. na tysiące coraz powszechniej zawieranych umów w ramach programów odnawialnych źródeł energii w woj. zachodniopomorskim. Czynnie uczestniczyliśmy w kompleksowej obsłudze strategicznych dla regionu inwestycji ekologicznych, których jednostkowa wartość wahała się od kilku do kilkuset milionów złotych. Nasz zespół brał udział w opiniowaniu zmian ustawy prawo ochrony środowiska w Sejmie RP.

Prawo turystyczne, w szczególności dla branży hotelarskiej. Globalizacja usług, również branży prawniczej sprawia, że świadczona przez nas pomoc prawna nie jest ograniczona terytorialnie. Z drugiej strony, siedziba Kancelarii a także ilość prowadzonych spraw dla przedsiębiorców i osób indywidualnych m.in. ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu czy Darłowa, w naturalny sposób absorbuje nasze działania w przeważającej mierze na ternie Pomorza Zachodniego - regionu ukierunkowanego na turystykę. Na codzień prowadzimy stałą obsługę prawną dużych podmiotów z branży hotelarskiej, doradzamy także podmiotom inwestującym w turystykę. Prowadzimy również procesy sądowe osób formułujących roszczenia związane z prawem turystycznym, analizujemy i współtworzymy kontrakty związane ze świadczeniem usług tego rodzaju.

Prawo sportowe i Prawo medyczne. Indywidualne zainteresowania Partnerów Kancelarii sportem oraz aktywnością fizyczną, przełożyły się na podejmowanie przez nasz zespół szeroko rozumianej tematyki sportowej. Mamy doświadczenie przy negocjowaniu kontraktów sportowych, z zaangażowaniem prowadzimy procesy sądowe osób zawodowo uprawiających sport wielu dyscyplin.

Wyższa świadomość prawna społeczeństwa przekłada się na większe zaabsorbowanie Kancelarii sprawami z zakresu prawa medycznego. Dotyczy to nie tylko coraz powszechniejszych roszczeń odszkodowawczych odnoszących się do tzw. „błędów w sztuce”, zarówno pokrzywdzonych pacjentów jak i niesłusznie pociągniętych do odpowiedzialności przedstawicieli zawodów medycznych. Wielokrotnie byliśmy proszeni o pomoc prawną dotyczącą optymalizacji form świadczenia usług medycznych przez zakłady opieki zdrowotnej, świadczyliśmy usługi doradcze na rzecz szpitali. Reprezentujemy strony w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. Nasza kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz emerytalnych. Oferujemy usługi zarówno w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników, jak i podmiotów indywidualnych – pracowników. Zakres naszych usług obejmuje m.in.: (1) opiniowanie i przygotowanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, jak również umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło); (2) reprezentacji Klientów w sporach dotyczących stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w sporach związanych z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, ustalaniem istnienia stosunku pracy, zakazem konkurencji oraz wszelkimi roszczeniami majątkowymi wynikającymi z zatrudnienia typu pracowniczego, sporami dotyczącymi odwołań od decyzji ZUS w zakresie uprawnień emerytalnych.

Obsługa prawna projektów i firm IT. Rozwój nowych technologii jest wyznacznikiem naszych czasów i działających w nim podmiotów gospodarczych. Jako kancelaria oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną na każdym etapie projektów IT (popartą wieloletnim doświadczeniem), w tym: sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie m.in. umów wdrożeniowych, dystrybucji oprogramowania komputerowego, umów utrzymaniowych. Zapewniamy obsługę sporów w branży IT oraz wsparcie prawne związane z aspektami prawnymi nowych technologii.

Rozwiązywanie sporów, negocjacje i mediacje. Polubowne rozwiązywanie konfliktów jest najskuteczniejszym i najszybszym sposobem zakończenia każdego sporu prawnego. Naszym celem są szybkie, efektywne i satysfakcjonujące rozwiązania w drodze ugody. Dlatego, jeżeli to możliwe, aktywnie korzystamy z metod alternatywnego rozwiązywania sporów, w tym negocjacji i mediacji. Postępowanie sądowe uważamy za ostateczność.

Prawo oświatowe w ostatnich latach stało się niewątpliwie odrębną dziedziną prawa, która z uwagi na liczne reformy i nowelizacje wymaga praktycznego wsparcia we wdrażaniu wprowadzanych zmian. Coraz więcej osób fizycznych oraz prawnych decyduje się na prowadzenie działalności oświatowej, albowiem coraz większy staje się popyt na niepubliczne usługi dydaktyczno-wychowawcze. W tej dziedzinie posiadamy unikatowe doświadczenie wypracowane na funkcjonujących na lokalnym rynku placówkach oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Oferujemy szerokie doradztwo podczas całego procesu tworzenia placówki oświatowej, od momentu jej rejestracji, przez działania polegające na pozyskiwaniu dotacji oświatowej, poprawności jej rozliczenia, kończąc na zamknięciu działalności i jej prawnej likwidacji.

04.Kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a finibus eros. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.